Opdrachten
IN DE ZORG
 
Drs. Geuk Schuur, Andragogische Projecten te Groningen in Trainingen Omgaan met Agressie en Collegiale opvang voor: Thuiszorg de Friese Wouden, St. Franciscus Gasthuis te Rotterdam.
Bureau Act of Being te Groningen in trainingen Omgaan met Agressie en grensoverschrijdend gedrag voor: St. Franciscus Gasthuis te Rotterdam, Ikazia ziekenhuis te Rotterdam, Reinier de Graaf groep te Delft, en Thuiszorg de Friese Wouden.
BTSG innovatie in ouderenzorg te Nijmegen in opleidingen Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden en trainingen omgaan met dementie bij zorgorganisatie Pasana in Friesland, Zorggroep Tellens en Zorgaccent in Overijsel.
Interzorg Drenthe in trainingen gespreksvoering, omgaan met haast en omgaan met mantelzorgers.
Paletgroep te Leeuwarden in opleidingen voor verzorgenden en trainingen oplossingsgerichte gespreksvoering.
Zorgroep Plantein te Joure in trainingen gespreksvaardigheden.
Umcg te Groningen in trainingen bejegening en feedback.
Martiniziekenhuis te Groningen in trainingen gastvrijheid en resultaat gericht communiceren.
 
BIJ DE OVERHEID
 
Gemeente Emmen, i.o.v. Bureau Janse en Koekkoek, voor woningbouwvereniging Domesta.
Gemeente Assen, i.s.m. Personal Act, het voeren van het keukentafelgesprek, een introductie voor ambtenaren.
Gemeente Leeuwarden, coöperatie Amaryllis sociale wijkteams, maatwerk aan de keukentafel.
 
IN HET ONDERWIJS
 
Roc Noorderpoort, welzijn te Groningen in proeven van bekwaamheid.
Hanzehogeschool, bedrijfskunde HRM te Groningen, in proeven van bekwaamheid conflicthantering, adviesgesprekken en loopbaangesprekken.
Parcivalcollege, gesprekken met leraren en ouders.
Basisschool De Vuurvogel te Malden, voor de Tussenschoolse Opvang, moeilijke gesprekken met kinderen.
 
EN VERDER
 
Stichting Slachtofferhulp Groningen, Friesland en Drenthe, het trainen van vrijwilligers in opvanggesprekken van slachtoffers van ongevallen en misdrijven.
Stichting Veilig Thuis Groningen, meldcode trainingen.
Stichting Het Kopland te Groningen, meldcode trainingen.
Idema Trainingen, communicatie en advies, in trainingen klantcontacten.
 
In samenwerking met o.a. trainers Ebba de Niet van Act of Being, Hoofd opleidingen Hendriëtte Wijnholts van Interzorg Drenthe, en trainer/opleider Gerdien Kleijn van AG Advies, Karin Voorintholt, opleidingsadviseur Martiniziekenhuis, Anna Yedema, opleidingsadviseur umcg.