Gespreksvoering

Sinds 2015 werk ik samen met trainer/opleider Gerdien Kleijn van AG-advies mee in trainingen oplossingsgerichte gespreksvoering in de zorg.
Uit onderzoek blijkt dat eigen regie en zelfredzaamheid van groot belang is voor de eigenwaarde van de ouder wordende mens (Bron: Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen/’waardigheid en trots, van Rhijn). Het onderzoek geeft ook aan dat juist medewerkers in de zorg, hier moeite mee hebben: zij dragen zelf zo graag de oplossing aan. Het is voor hen dus niet een vanzelfsprekendheid, de regie bij de ontvanger van zorg en diensten te laten.

Oplossingsgerichte gespreksvoering is een methodiek die een gedegen ondersteuning kan zijn voor de zorgmedewerker om de cliënt ‘aan het denken’ te zetten over wat hij zelf kan ondernemen om zijn probleem op te lossen en wie hij daarvoor nodig heeft.
Deze manier van gespreksvoering bleek voor veel medewerkers een Eyeopener te zijn.

In de samenwerking met de trainer maak ik door de invulling van mijn rollen de theorie van de oplossingsgerichte gespreksvoering concreet in een door de deelnemer zelf aangedragen casus.
De methode wordt toegepast in een voor de deelnemer herkenbare, laagdrempelige vorm en sluit aan op hun praktijk en ervaring.

Oplossingsgerichte gespreksvoering is ook interessant voor medewerkers van sociale wijkteams van gemeenten in het zogenaamde keukentafelgesprek, en in het onderwijs.