Over mij
Als klein kind al speelde ik graag toneel met mijn kameraadjes. Thuis en buiten op straat, maar ook bij opa en oma, die graag in mijn verhalen meespeelden. Ik kon er al mijn energie, speelsheid, fantasie en expressie in kwijt.
Toch heb ik na het gymnasium bij het kiezen voor een vervolgopleiding acteren nooit als optie overwogen. Van huis uit werd ik vooral intellectueel gestimuleerd en ik zag ook zelf een studie als het enige toekomstperspectief. Ik koos geschiedenis. Een prachtig vak en ik vond het heel interessant.
Toch openbaarde zich tijdens mijn studie opnieuw de drang naar expressie, spelen. Ik ging acteren, dansen, zingen. Ik ontdekte opnieuw de creativiteit, speelsheid, fantasie en expressie, die ik als kind had. Mijn pit en passie werden wakker. En daarmee een nieuw plezier in het leven. Doen waar mijn hart lag maakte een kracht in mij wakker, die mij door veel uitdagingen in mijn leven heeft heen geholpen.
 
Ik durfde mijn studie los te laten en verder te gaan op het expressieve pad en heb mij daar steeds meer in ontwikkeld. Ik speelde in theatergroepen en gaf dans- en zangworkshops.

Het beroep trainingsacteur ontdekte ik pas later.
 
Toen ik in 2000 voor het eerst als actrice ging werken bij een regionaal opleidingscentrum in Groningen vond ik dat geweldig. Acteren deed ik al, maar daar een bijdrage mee leveren aan het leren van (jonge) mensen was nieuw en betekende een openbaring. Dit vak bood mij ook de kans om het acteren  te combineren met een andere passie en fascinatie, n.l. hoe kun je op een authentieke manier contact maken met anderen en met respect voor jezelf en je gesprekspartner duidelijk maken wat je wilt of niet wilt, zonder angst voor afwijzing of conflicten.
Ik zag de opluchting als men in de simulaties eindelijk eens kon zeggen wat men altijd al wilde zeggen, maar niet durfde en hoe mijn tips welkome handvatten boden om dat op een passende manier toch te doen.

Door de jaren heen heb ik gezien hoeveel baat deelnemers aan trainingen en opleidingen hebben bij het werken met een trainingsacteur.
In een rollenspel of simulatie met een trainingsacteur voel je aan den lijve wat het effect van je woorden, houding, gedrag en handelen is en je ziet ook wat dat met een ander doet.
Met andere woorden: je stapt uit je denken de ervaring in van het doen. Je ontdekt waar je écht staat en dat geeft je ook de mogelijkheid om ander gedrag uit te proberen en te ervaren hoe dat is. Is die stap in de veilige omgeving van een training eenmaal gezet dan komt de weg vrij voor verandering.

Dat ik daar als trainingsacteur een bijdrage aan mag leveren geeft mij na al die jaren nog steeds heel veel voldoening en plezier.