Trainingsacteur
In de samenwerking met een trainer ben ik een trainingsacteur die

- Pit, passie en plezier meebrengt in een training
- Integer, speels en met humor deelnemers veiligheid biedt en in beweging weet te krijgen
- Goed aansluit bij de leerdoelen van iedere deelnemer
- Door haar feedback het zelfvertrouwen van de deelnemers aan de training vergroot
- Elke (kleine) stap van de deelnemer op waarde schat en beloont
- Suggesties kan doen voor geschikte werkvormen
- Monologen kan schrijven en spelen om het thema van een training te illustreren
- Op de hoogte is van communicatiemodellen
- Beginnende trainers kan adviseren over het werken met trainingsacteurs
 
In de interactie met deelnemers aan een training geniet ik als ik zie dat hun pit, passie en plezier wakker wordt doordat zij
 
- Beseffen dat je door je eigen gedrag en manier van communiceren te veranderen een situatie of gesprek positief kunt beïnvloeden
- Aan anderen duidelijk kunnen maken waar zij voor staan en hun grenzen aan kunnen geven
- Helder en respectvol feedback geven en daardoor beter met collega’s kunnen samenwerken
- Rekening houden met een ander en toch hun doelen niet uit het oog verliezen
- Kwetsbaar durven zijn en ervaren dat dat juist kracht is
- Ervaren dat met iedere stap hun zelfvertrouwen groeit
- Verwoorden wat op hun hart ligt en merken dat daarnaar geluisterd wordt