Werkervaring
Werkervaring
 
- > Oplossingsgerichte gespreksvoering
- Communicatie en gespreksvaardigheden in opleidingen in de zorg
- Omgaan met Agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Meldcode training voor huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling
- Weerbaarheid
- Teambuilding
- Adviesvaardigheden
- Managementontwikkeling
- Opvanggesprekken
- Beoordelingsgesprekken
- Klantgericht werken
- Communicatie en feedback
- Voorlichtingsfilms voor bedrijfsleven en ziekenhuizen
- > Thematheater voor o.a. zorginstellingen

 
Opleidingen
 
- Training voor trainingsacteurs over acteren in trainingen met dementie, 2014
- Coachopleiding ervaringsdeskundige, gemeente Groningen, 2013
- NLP-practitionersopleiding, Commitments, 2012-2013
- Opleiding voor trainingsacteurs, Groningen, 2004
- Opleiding stemacteren, Leiden, 2003-2004
- Oerdans opleiding, 1994-1996
- Danstherapie opleiding, Apeldoorn, 1990-1991
- Theatertraining, Matthijs Rümke, Groningen, 1985-1986
- Dansopleiding Katrien de Waele, België, workshops 1983-1986
- Theater-en zangopleiding, Roy Hart Theatre, diverse trainingen en workshops in Zuid-Frankrijk en Nederland, 1981-1986
- RUG geschiedenis, 1973-1981
- Gymnasium A, Ichthus College, Drachten, 1965-1972