Wiep Lont Trainingsacteur
Bentismaheerd 59
9736ED Groningen

T 050-542 57 61
M 06-407 670 53
E info@wieplont.nl

KvK Groningen 01140344
Privacy verklaring Wiep Lont Trainingsacteur

Privacy verklaring Wiep Lont Trainingsacteur

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en onze diensten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018) stelt.

Wij zullen uw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden of gebruiken voor andere doeleinden, dan die behoren bij de aard van onze dienstverleningen, zonder dat wij daar specifieke toestemming van u voor ontvangen hebben.

Doel verzamelen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van de communicatie tussen Wiep Lont Trainingsacteur en opdrachtgevers, waaronder Organisaties en Trainers met wie wij samenwerken en mogelijk gaan samenwerken.

Keuzes voor persoonsgegevens

Voorletters en Achternaam

Adres van organisaties en/of trainers met wie wij samenwerken

Telefoonnummer(s) van organisatie of trainer

E-mailadres voor bevestigings-, service- en overige gepersonaliseerde communicatie

IBAN gegevens voor incassering van servicevergoedingen

 

Gebruik van verzamelde gegevens

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde systemen van Wiep Lont Trainingsacteur of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De informatie wordt dus niet met derden gedeeld.

 

Wij verwerken persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard.

 

Wij bieden alle opdrachtgevers en bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde systemen van Wiep Lont Trainingsacteur of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Gegevens over deelnemers aan een training

Deze gegevens worden alleen verzameld voor zover zij betrekking hebben op de deelname aan een training en zullen niet worden verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers.

 

Deze website en cookies

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Deze website maakt geen gebruik van ‘’cookies’’.

 

Aanpassing communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid kunt u contact met ons opnemen.

 

Wiep Lont Trainingsacteur

Home
Klik hier om deze verklaring als PDF te downloaden